Sổ Lò Xo A6-200 Trang Business

11.000 

Sổ Lò Xo A6-200 Trang

  • Kích cỡ sản phẩm: A6 (100mmx150mm)

  • Định lượng giấy ruột : 70 gsm
  • Dòng kẻ và độ trắng : dòng kẻ ngang, chuẩn trắng 92-95 ISO
  • Trang bìa: Bìa giấy bồi cao cấp
  • Đóng gói kín bằng màng co plastic mỗi gói 5 sản phẩm
  • Chọn mẫu hình ngẫu nhiên trong số nhiều mẫu hình đa dạng

Thông tin giao hàng dự kiến

Nhập địa chỉ của bạn để xem các tùy chọn vận chuyển. - Tính phí giao hàng

Sổ Lò Xo A6-200
Sổ Lò Xo A6-200 Trang Business