Bạn có quyền hủy đơn đặt hàng của mình trong vòng 07 ngày mà không cần nêu lý do.

Thời hạn hủy đơn hàng là 07 ngày kể từ ngày bạn nhận được hàng hoặc nhận từ bên thứ ba mà bạn đã chỉ định, không phải là người vận chuyển, chiếm hữu sản phẩm đã giao.

Để thực hiện quyền hủy bỏ của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi về quyết định của bạn bằng một tuyên bố rõ ràng.

Bạn có thể thông báo cho chúng tôi về quyết định của mình qua e-mail sales@katistore.com

Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho bạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được hàng trả lại. Chúng tôi sẽ sử dụng cùng một phương thức thanh toán như bạn đã sử dụng cho đơn đặt hàng và bạn sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phí nào cho việc hoàn trả đó.

Điều kiện trả hàng:

Để hàng hóa đủ điều kiện đổi trả, vui lòng đảm bảo rằng:

  • Hàng hóa đã được mua trong 07 ngày qua
  • Hàng hóa còn nguyên bao bì

Các hàng hóa sau không được trả lại:

  • Việc cung cấp hàng hóa được thực hiện theo thông số đo kỹ thuật của bạn hoặc được cá nhân hóa rõ ràng.
  • Việc cung cấp hàng hóa mà theo bản chất của chúng không phù hợp để trả lại, ví dụ như hàng hóa hư hỏng nhanh chóng hoặc đã hết hạn sử dụng.
  • Việc cung cấp hàng hóa không phù hợp để trả lại vì lý do bảo vệ sức khỏe hoặc vệ sinh và không được niêm phong sau khi giao hàng.
  • Việc cung cấp hàng hóa, sau khi giao hàng, theo bản chất của chúng, không thể tách rời với các mặt hàng khác.

Chúng tôi có quyền từ chối nhận trả lại bất kỳ hàng hóa nào không đáp ứng các điều kiện hoàn trả nêu trên theo quyết định riêng của chúng tôi.

Khi Trả Lại Hàng Hóa

Bạn chịu trách nhiệm về chi phí và rủi ro khi trả lại hàng cho chúng tôi. Bạn hãy gửi hàng theo địa chỉ sau:

751/41 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc hàng hóa bị hư hỏng hoặc mất mát trong quá trình vận chuyển trở lại. Do đó, chúng tôi đề xuất một dịch vụ vận chuyển được bảo hiểm và có thể theo dõi. Chúng tôi không thể hoàn lại tiền nếu không nhận được hàng thực tế hoặc bằng chứng về việc trả lại hàng đã nhận được.

Quà tặng:

Nếu hàng hóa được đánh dấu là quà tặng khi mua và sau đó được vận chuyển trực tiếp đến bạn, bạn sẽ nhận được tín dụng quà tặng cho giá trị hàng trả lại của mình. Sau khi nhận được sản phẩm trả lại, một phiếu quà tặng sẽ được gửi đến bạn qua đường bưu điện.

Nếu hàng hóa không được đánh dấu là quà tặng khi mua hoặc người tặng quà đã chuyển đơn hàng đến chính họ để tặng cho bạn sau đó, chúng tôi sẽ gửi tiền hoàn lại cho người tặng quà.

Liên Hệ Chúng Tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail sales@katistore.com