Sổ Lò Xo B5-200 Trang Business Cao Cấp

Giá gốc là: 40.000 ₫.Giá hiện tại là: 26.000 ₫.

Sổ Lò Xo B5-200 Trang

  • Kích cỡ sản phẩm: B5 (175mmx250mm)
  • Định lượng giấy ruột : 70 gsm
  • Dòng kẻ và độ trắng : dòng kẻ ngang, chuẩn trắng 92-95 ISO
  • Trang bìa: Bìa giấy bồi cao cấp
  • Đóng gói kín bằng màng co plastic mỗi sản phẩm một
  • Chọn mẫu hình ngẫu nhiên trong số nhiều mẫu hình đa dạng

Thông tin giao hàng dự kiến

Nhập địa chỉ của bạn để xem các tùy chọn vận chuyển. - Tính phí giao hàng

Sổ lò xo B5-200
Sổ Lò Xo B5-200 Trang Business Cao Cấp