Sổ bìa cứng A5 Journal 6-200 trang cao cấp Hải Tiến

24.000 

Sổ bìa cứng A5 Journal 6-200 trang

  • Kích cỡ sản phẩm: A5 (150mmx210mm)

  • Định lượng giấy ruột : 70 gsm
  • Dòng kẻ và độ trắng : dòng kẻ ngang, chuẩn trắng 92-95 ISO
  • Trang bìa: Bìa giấy bồi cao cấp
  • Đóng gói kín bằng màng co plastic mỗi sản phẩm một
  • Chọn mẫu hình ngẫu nhiên trong số nhiều mẫu hình đa dạng

Còn hàng (có thể đặt hàng trước)

Thông tin giao hàng dự kiến

Nhập địa chỉ của bạn để xem các tùy chọn vận chuyển. - Tính phí giao hàng

Sổ bìa cứng A5
Sổ bìa cứng A5 Journal 6-200 trang cao cấp Hải Tiến

Còn hàng (có thể đặt hàng trước)